Friday, May 15, 2015

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குர்ஆன் பாராயணம்/ MP3 Qur'an Translations » Tamil » குர்ஆன் ஆடியோ

1- (தோற்றுவாய்) Al-Fatihah
2- (பசு மாடு) Al-Baqarah
3- (இம்ரானின் சந்ததிகள்) Aal`Imran
4- (பெண்கள்) An-Nisaa’
5- (ஆகாரம்) (உணவு மரவை) Al-Ma’idah
6- (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்) Al-An`am
7- (சிகரங்கள்) Al-A`raf
8- (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்) Al-Anfal
9- (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்) At-Tawbah
10- ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி) Yunus
11- ஸூரத்து ஹூது . Hud
12- ஸூரத்து யூஸுஃப் Yusuf
13- (இடி) Ar-Ra`d
14- ஸூரத்து இப்ராஹீம்; Ibrahim
15- (மலைப்பாறை) Al-Hijr
16- (தேனி) An-Nahl
17- (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்) Al-Israa’
18- (குகை) Al-Kahf
19- ஸூரத்து மர்யம் Maryam
20- ஸூரத்து தாஹா Ta-Ha
21- (நபிமார்கள்) Al-Anbiyaa’
22- ஸூரத்துல் ஹஜ் Al-Hajj
23- (விசுவாசிகள்) Al-Mu’minun
24- (பேரொளி) An-Nur
25- (பிரித்தறிவித்தல்) Al-Furqan
26- (கவிஞர்கள்) Ash-Shu`araa’
27- (எறும்புகள்) An-Naml
28- (வரலாறுகள்) Al-Qasas
29- (சிலந்திப் பூச்சி) Al-`Ankabut
30- (ரோமானியப் பேரரசு) Ar-Rum
31- ஸூரத்து லுக்மான் Luqman
32- (சிரம் பணிதல்) As-Sajdah
33- (சதிகார அணியினர்) Al-Ahzab
34- ஸூரத்துஸ் ஸபா Saba’
35- (படைப்பவன்) Fatir
36- ஸூரத்து யாஸீன் Ya-Sin
37- (அணிவகுப்புகள்) As-Saffat
38- ஸூரத்து ஸாத் Saad
39- (கூட்டங்கள்) Az-Zumar
40- (ஈமான் கொண்டவர்) Ghafir
41- ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா Fussilat
42- (கலந்தாலோசித்தல்) Ash-Shura
43- (பொன் அலங்காரம்) Az-Zukhruf
44- (புகை) Ad-Dukhan
45- (முழந்தாளிடுதல்) Al-Jathiyah
46- (மணல் திட்டுகள்) Al-Ahqaf
47- ஸூரத்து முஹம்மது(ஸல்) Muhammad
48- (வெற்றி) Al-Fath
49- (அறைகள்) Al-Hujurat
50- ஸூரத்து ஃகாஃப் Qaf
51- (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்) Adh-Dhariyat
52- (மலை) At-Tur
53- (நட்சத்திரம்) An-Najm
54- (சந்திரன்) Al-Qamar
55- (அளவற்ற அருளாளன்) Ar-Rahman
56- (மாபெரும் நிகழ்ச்சி) Al-Waqi`ah
57- (இரும்பு) Al-Hadid
58- (தர்க்கித்தல்) Al-Mujadilah
59- (ஒன்று கூட்டுதல்) Al-Hashr
60- (பரிசோதித்தல்) Al-Mumtahanah
61- (அணிவகுப்பு) As-Saff
62- (வெள்ளிக் கிழமை) Al-Jumu`ah
63- (நயவஞ்சகர்கள்) Al-Munafiqun
64- (நஷ்டம்) At-Taghabun
65- (விவாகரத்து) At-Talaq
66- (விலக்குதல்) At-Tahrim
67- (ஆட்சி) Al-Mulk
68- (எழுதுகோல்) Al-Qalam
69- (நிச்சயமானது)Al-Haqqah
70- (உயர்வழிகள்) Al-Ma`arij
71- ஸூரத்து நூஹ் Nuh
72- (ஜின்கள்) Al-Jinn
73- (போர்வை போர்த்தியவர்) Al-Muzzammil
74- (போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்) Al-Muddaththir
75- (மறுமை நாள்) Al-Qiyamah
76- (காலம்) Al-Insan
77- (அனுப்பப்படுபவை) Al-Mursalat
78- (பெரும் செய்தி) An-Naba’
79- (பறிப்பவர்கள்) An-Nazi`at
80- (கடு கடுத்தார்) `Abasa
81- (சுருட்டுதல்) At-Takwir
82- (வெடித்துப் போதல்) Al-Infitar
83- (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்) Al-Mutaffifin
84- (பிளந்து போதல்) Al-Inshiqaq
85- (கிரகங்கள்) . Al-Buruj
86- (விடிவெள்ளி) At-Tariq
87- (மிக்க மேலானவன்) Al-A`la
88- (மூடிக் கொள்ளுதல்) Al-Ghashiyah
89- (விடியற்காலை) Al-Fajr
90- (நகரம்) Al-Balad
91- (சூரியன்) Ash-Shams
92- (இரவு) Al-Layl
93- (முற்பகல்) Ad-Duha
94- (விரிவாக்கல்) Ash-Sharh
95- (அத்தி) At-Tin
96- (இரத்தக்கட்டி) Al-`Alaq
97- (கண்ணியமிக்க இரவு) Al-Qadr
98- (தெளிவான ஆதாரம்) Al-Bayyinah
99- (அதிர்ச்சி) Az-Zalzalah
100- (வேகமாகச் செல்லுபவை) Al-`Adiyat
101- (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி) Al-Qari`ah
102- (பேராசை) At-Takathur
103- (காலம்) Al-`Asr
104- (புறங்கூறல்) Al-Humazah
105- (யானை) Al-Fil
106- (குறைஷிகள்) Quraish
107- (அற்பப் பொருட்கள்) Al-Ma`un
108- (மிகுந்த நன்மைகள்)Al-Kawthar
109- (காஃபிர்கள்) Al-Kafirun
110- (உதவி) An-Nasr
111- (ஜுவாலை) Al-Masad
112- (ஏகத்துவம்) Al-Ikhlas
113- (அதிகாலை) Al-Falaq
114- (மனிதர்கள்) An-Nas
http://www.qurantranslations.net/

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails