Wednesday, February 1, 2017

நிம்மதியெனும் பேரருளியல்...

சத்திய மார்க்கமும்
அதன் வழி கோட்பாடும்
ஹிஜாபெனும் முக்காடும்
என் உயிரியலில் கலந்த வாழ்வியல்.
இதனால் அடைகிறேன் நிம்மதியெனும் பேரருளியல்...
முக்காடிட்டு மூடியிருப்பது
அமானித மேனியையேதவிர
அறிவுகொண்ட மூளையை அல்ல!
#ஹிஜாப்தினம்
-----------------
இறைதந்த உயிருடல்
இன்றியமையாதது
இவ்வுலக வாழ்வுயென்றும்
இனிமையின்னலேதவிர
இதுவே நிலையாகாது.
- Malikka Farook

Malikka Farook

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails