Monday, June 1, 2015

சில நேரச் சிறகுகள் !

சில நேரச் சிறகுகள் !

                                 -கம்பம் ஹாரூன் ரஷீத்

சில நேரங்களிலாவது

சிந்தனைச் சாளரத்தில்

படைப்பியல் நுகர்வோம்;

பிறப்பியல் நுணுக்கங்கள்

சிறப்பியல் சிந்தையிடும் !சில நேரங்களிலாவது

கோபக் குமுறல்களில்

குளிர் நீருற்றுவோம்;

இரத்தக் கொதிகலன்

சத்தமின்றிச் சாந்தமிடும் !சில நேரங்களிலாவது

மென்மையின் ரிதங்களை

நாவினில் மீட்டுவோம்

செவிகளின் வருடலில்

இதயம் புன்சிரிக்கும் !சில நேரங்களிலாவது

மழலையின் அசைவுகளை

மனதாரக் கொஞ்சுவோம்

மறுபடியும் மழலையாய்

மாறிய மகிழ்விருக்கும் !சில நேரங்களிலாவது

சுயநலம் தவிர்த்திட்ட

பொது நலம் புரிவோம்

மனதின் நிறைவுகளில்

எது நலம் புரிபடும் !சில நேரங்களிலாவது

மறுமையின் நினைவுகளை

மனதினில் பதிப்போம்

இம்மையின் அசைவுகள்

செம்மையாய்ச் செப்பனிடும் !சில நேரங்களிலாவது

இறைமையின் ஓர்மையில்

இமைகளை நனைப்போம்

இதயச் சுமைகளெல்லாம்

இதமாகப் படியிறங்கும் !

 ( இனிய திசைகள்  - மார்ச் 2015 இதழிலிருந்து )

from:    Muduvai Hidayath
 <muduvaihidayath@gmail.com>

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails