Tuesday, March 16, 2010

எதிர்மறை

மாடிவீடு சொகுசுகாரு
பளபளக்கும் டிரஸு பட்டுபோன்ற சூவு
பாந்தாவனபேக்கு பசித்தால் சாக்கிலெட்டுகேக்கு
போதாததற்க்கு பொசுபொசுன்னுசோறு
வாசலுக்குவந்தவுடன் அழுதுஅடம்பிடித்தது குழந்தை
ஸ்கூலுக்கு போகமாட்டேன்
ஸ்கூலுக்குபோகமாட்டேனென்று

குடிசைவீடு ஆங்காங்கே கரையான்கூடு
ஒட்டுபோட்ட பாவடை சுறுங்கிபோனசட்டை
பசியெடுத்தால் பழையகஞ்சிசோறு அதுவும்
இல்லையின்னா ஊசிப்போன பன்னு
கையில் மஞ்சபையி காதறுந்த செருப்பு
வாசலில்வந்து நின்னு வம்புபண்ணிஅழுதது குழந்தை
பள்ளிக்கூடம் போறேம்மா
பள்ளிக்கூடம்போறேமான்னு..

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெருவாய் 
 
நன்றி :

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails